Skládka

Ing. František Šneberk 3ico.png 602 425 600

 

Seznam ukládaných odpadů:

 

Stavební a demoliční odpady

170101 Beton
170102 Cihly
170103 Tašky a keramické výrobky
170202 Sklo
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
170506 Vytěžená hlušina neuvedené pod číslem 170505
170802 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801

 

Sklo smí být do zařízení přijato pouze tehdy, pokud jej nelze předat jiné osobě oprávněné k využití.

 

Komunální odpady

200202 Zemina a kameny - odpady ze zahrad a parků, včetně hřbitovního odpadu

 

 

Možnost pronájmu traktorbagru Caterpillar 428C

 

Pronájem traktorbagru Caterpillar 428C       

 

 

Možnost dočasného uskladnění materiálu

 

skládka - celkový pohled